Verbonden door Hoop

Voor de oorsprong van dit project gaan we terug naar 2018. Binnen Mozaiek ontstond er gaandeweg een verlangen, een droom: stel je voor dat Mozaiek het verschil kan maken ergens in de wereld voor de allerarmsten! We zijn toen in gesprek geraakt met Compassion en we ontdekten al snel dat we dezelfde visie deelden: wij geloven dat de kerk de hoop van de wereld is. Compassion helpt kerken om hun omgeving te dienen en dat komt ook terug in de visie van Mozaiek.

In februari 2019 heeft een groep Mozaiekers een reis gemaakt naar het noorden van Kenia: de provincie Marsabit en een deel van de provincie Isiolo. Om te onderzoeken of wij als Mozaiek gemeenten mochten meehelpen met de nood daar. Wij zijn destijds teruggekomen met de overtuiging dat God van dit vergeten gebied een plaats van hoop kan maken. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit mooie project in nauwe samenwerking met Compassion op te pakken. Zij hebben kennis van het gebied en kunnen tevens toezicht houden op de hulp die wij bieden. Daarnaast is er samenwerking met de lokale kerken van CITAM (Christ is the answer ministries). Een vitale en snelgroeiende kerk die het verschil wil maken in dit gebied. Die in Jezus' naam wil uitreiken naar mensen die hulp nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen.

In de afgelopen jaren hebben we een gelijkwaardige relatie met elkaar opgebouwd. En inmiddels is het Noorden van Kenia geen vergeten gebied meer en zijn we met elkaar verbonden door Hoop!