Worship & Kerk

Muziek maken, zingen, samenkomen in diensten. Het zijn voor ons kostbare momenten om uiting te geven aan ons geloof. We gunnen dit onze 17 kerken ook zo. God aanbidden op een vrije manier. Elkaar ontmoeten. Familie en vrienden meenemen naar de kerk. Daarom supporten we de lokale kerken ook met faciliteiten waarmee ze muziek kunnen maken.

Naast financiële middelen investeren we ook in vriendschap en relatie tussen beide gemeentes, dit op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Als Mozaiek kunnen we zoveel leren van de kerken in het Noorden van Kenia. Met name van hun passievolle aanbidding, en ondanks lijden en armoede, hun sterke en standvastige geloof dat Gods Koninkrijk komt en Zijn wil zal geschieden, in de hemel, maar ook in het Noorden van Kenia.