Water, voedsel & energie

De eerste levensbehoefte van een mens: water en voedsel. Dit is het fundament om te kunnen bouwen aan een hoopvol bestaan. Daarom is ook dit een van de speerpunten waar we als Mozaiek in willen investeren. 

Water

Het waterproject is een meerjarig project wat we in 2021 zijn gestart. Bij alle 16 kerken zijn één of meerdere watertanks geplaatst om regenwater op te vangen of om water dat vanuit een tankauto wordt aangeleverd hygiënisch op te slaan. Hiermee worden de projectlocaties voorzien van water. Daarnaast is onze ambitie om alle projecten en ook in de gezinnen in de dorpen rondom de kerken voorzien worden van een stabiele, duurzame en hygiënische bron van water.

We zijn gestart in de dorpen waar nog geen waterput is. Hier is de hoogste nood. In totaal gaat het om vier waterputten. De eerste waterput is op 13 februari 2022 geslagen. We gaan bij vijf bestaande waterputten die zout water oppompen zuiveringsinstallaties plaatsen, zodat het water drinkbaar en hygiënisch wordt. Ook willen we bij zes projecten de waterdistributie aanzienlijk verbeteren door extra tapplaatsen aan te leggen verspreid over het dorp. Zo wordt de loopafstand tussen een huis en het dichtstbijzijnde waterhaalpunt aanzienlijk verminderd.

Bij elke watertank of waterput gaat het niet alleen om het plaatsen van de tank of slaan van de put. Maar ook wordt er training en hygiëne middelen geregeld, zodat de tanks en putten goed onderhouden worden en de lokale bevolking eigenaarschap neemt van hun watervoorziening.

Zonne-energie

In 2022 hebben we drie projecten kunnen voorzien van zonne-energie. Bij iedere projectlocatie is er een zonne-energie systeem gerealiseerd wat 10 lampen, televisie, radio, laptops, subwoofer en telefoons kan voorzien van energie. Daarnaast zijn driehonderd gezinnen voorzien van een mobiel zonne-energie kit. Een kit bestaat uit een zonne-energiepaneel, oplaadpunt voor een mobiel en drie lampen (waaronder een zaklamp). Met behulp van lampen op zonne-energie wordt een duurzame oplossing geboden om de kinderen uit de projecten ook thuis te voorzien van licht om hun schoolwerk veilig te kunnen maken. Ook besparen de gezinnen zo op de kosten voor de kerosine die ze anders moesten maken. Voor de huishoudens worden draagbare systemen gebruikt zodat de veelal nomadische families ze eenvoudig
mee kunnen nemen.

Bijen

Het Noorden van Kenia is zeer kwetsbaar voor klimaatschommelingen en –veranderingen. Door de aanhoudende droogte wordt het voor de inwoners steeds lastiger om zelf in levensonderhoud te voorzien. Om die reden wordt er gezocht naar andere vormen van levensonderhoud naast bijvoorbeeld de veehouderij. Daarom is er lokaal een project gestart waarbij een aantal bijenkorven zijn geplaatst. Met als doel om honing te produceren en dit te verkopen. Training van lokale imkers is ook onderdeel van dit project. De financiering van het project is gerealiseerd via een van de betrokken Mozaiek ondernemers.

Algemeen

Bijenproject