Update: hevige regenval en overstromingen in het noorden van Kenia

23 januari 2024

Begin december deelden we een update over de hevige regenval en overstromingen in het noorden van Kenia en gevolgen daarvoor voor onze broers en zussen.

Inmiddels kunnen we melden dat de hevige regenval is gestopt en dat het nu op veel plaatsen droog is of miezert. Wel zijn de gevolgen en impact van de overstromingen nog steeds groot. Langzaamaan wordt er gekeken hoe men het leven weer op kan pakken. De eerste scholen in het gebied zijn weer open en de rest volgt de komende weken.

Samen met de lokale kerken bekijkt Compassion per project wat er nodig is. Zo wordt er bekeken of en hoe de beschadigde huizen herbouwd kunnen worden. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de herstelwerkzaamheden (welke hulp is er nodig, wie gaat het werk doen etc), zodat men direct aan de slag kan, zodra dit mogelijk is. Daarnaast hebben honderden gezinnen behoefte aan huishoudelijke materiaal zoals beddengoed, matrassen, lakens en kleding. Door het vele water zijn deze zaken niet meer bruikbaar.

Eind februari start het plantseizoen wat tot ongeveer april duurt. Dit is een belangrijk moment, zeker omdat de 2e oogst van het jaar met de overstromingen verloren is gegaan.Update 5 december 2023

Op dit moment is er zeer hevige regenval, veroorzaakt door El Nino, wat leidt tot overstromingen in steden en dorpen. Hierdoor is veel schade aan huizen, infrastructuur, vee en gewassen. Alle gezinnen die we via de projecten van Compassion als Mozaiek ondersteunen worden door deze overstromingen geraakt, maar de impact en situatie kan per gezin enorm verschillen. Op deze pagina lees je meer over de gevolgen en impact van de overstromingen, maar geven we je ook handreikingen hoe je kunt helpen. En delen we dank- en gebedspunten met je, want met elkaar zijn en blijven we verbonden door Hoop!

Eerst droogte, nu overstromingen?

De afgelopen jaren was het enorm droog in Noord-Kenia en is er 3,5 jaar weinig tot geen regen gevallen. We hebben gebeden om regen, omdat het zo ontzettend nodig was.

Begin 2023 kwam de langverwachte regen en groeiden er, voor het eerst sinds jaren, weer planten en gewassen om te oogsten. Vol hoop is toen ook gezaaid en geplant voor een tweede seizoen.

Begin november begon het, door toedoen van het weerfenomeen El Nino, opnieuw te regenen, maar dit keer hevig met extreme gevolgen. De grond in Noord-Kenia houdt door de enorme droogte van de afgelopen jaren het regenwater niet goed vast, waardoor veel water direct wegstroomt en niet diep de grond in zakt. Rivieren treden buiten hun oevers en zoeken nieuwe wegen. Dammen die er zijn, kunnen deze hoeveelheden water niet tegenhouden. Verwacht wordt dat de regen tot in januari aanhoudt.

Sommige gebieden en dorpen in Noord-Kenia zijn letterlijk overstroomt. Water stroomt door dorpen en communities, met alle schade en gevolgen van dien. Bijna elke dag regent het nog, wat maakt dat op dit moment herstelwerkzaamheden en wederopbouw moeilijk is. Dorpen en gebieden die wat hoger liggen, zijn afgesloten van de buitenwereld en bevoorrading van voedsel doordat de toegangswegen zijn weggevaagd door het water.

Wat is de impact op de gezinnen?

De impact is per gezin verschillend. Op sommige plekken zijn complete ‘huizen’ weggespoeld met alles erop en eraan. Op andere plekken staan de huizen nog redelijk, maar zijn veel spullen onbruikbaar of kwijtgeraakt.

Alles nat in huis
Als het regent zoals in deze periode, regent het water meestal door het ‘dak’ naar binnen. Ook komt het via de grond het huis binnen, waardoor het een modderbende wordt. Je kunt je voorstellen dat dan letterlijk alles nat is. Veel gezinnen hebben hierdoor geen goed materiaal meer om te slapen (matrassen zijn onbruikbaar, dekens en lakens zijn doorweekt). Soms zijn ook schoolspullen en kleding beschadigd.

Elke dag proberen de mensen het water weer uit hun huis te krijgen door bijvoorbeeld geultjes te graven en water tegen te houden. Maar zolang het blijft regenen blijf het nat in en rondom de huizen.

Gezondheid en kans op ziektes
Het vele water brengt ook ziektes met zich mee. Er zijn zorgen over toename van malaria en andere ziektes die via (vies) water worden doorgegeven, zoals cholera en tyfus. Ook is er angst voor longontsteking. Via de projecten wordt in de gaten gehouden hoe het met de gezinnen en kinderen gaat. Eén van de prioriteiten is zorgen dat er voldoende muskietennetten zijn.

Het water dat nu stroomt is niet schoon en dus gevaarlijk om te drinken. In de afgelopen jaren hebben we veel van de projecten geholpen om watertanks te realiseren. Deze kunnen nu (eindelijk) gebruikt worden en vangen het regenwater op. Dit is enorm belangrijk, net zoals de waterputten die al gerealiseerd zijn en op de planning staan om gerealiseerd te worden. Schoon en veilig drinkwater blijft cruciaal.

Geen inkomsten meer
Ook zijn er zorgen om de inkomsten. Door het vele water kunnen op veel plekken de gewassen die eerder dit jaar geplant of gezaaid zijn niet uitgroeien, wat maakt dat de oogst opnieuw mislukt. Op sommige plekken is vee omgekomen door het water. Zowel oogst als vee zijn belangrijke bronnen van inkomsten.

Veel mensen in Noord-Kenia zijn ‘dagloner’. Ze werken voor een persoon (een boer, of iemand anders die werk heeft) en worden per dag uitbetaald. Nu het zo regent, is er geen werk op het land mogelijk en kunnen sommige mensen ook niet meer naar de plek komen waar ze zouden willen werken of proberen werk te vinden. Niet werken staat gelijk aan geen inkomsten, wat maakt dat er van de ene op de andere dag geen geld is voor voedsel en andere levensbehoeften.

Wat doet Compassion?

Samen met de lokale kerken wordt per project bekeken wat de nood is. Dat kan per gezin en huishouden verschillen. Er worden plannen gemaakt om hulp te verlenen voor de eerste levensbehoeften (voedsel), medische hulp waar nodig, muskietenneten, herstel van huizen (korte termijn én plannen voor de langere termijn) en aanschaf van andere benodigde spullen.

De lokale overheid en het Rode Kruis werken aan oplossingen voor onder meer transport, wegen en voedseldistributie.

Hoe is het met mijn sponsorkind?

Via Mozaiek worden er in het Noorden van Kenia nu al bijna 2.500 kinderen gesponsord. De medewerkers van Compassion in Kenia geven aan dat ALLE gezinnen door deze overstromingen worden geraakt, maar dat de situatie per gezin enorm kan verschillen. Wat wel duidelijk is, is dat er onder de sponsorkinderen en hun gezinnen op dit moment geen mensen zijn overleden als direct gevolg van deze overstromingen. De overstromingen hebben in het Noorden van Kenia wel aan 136 mensen het leven gekost.

Wanneer het gezin/huis van jouw sponsorkind zwaar of ernstig getroffen is, ontvang je hierover persoonlijke bericht via Compassion.

Hoe kunnen we helpen?

Natuurlijk willen we onze broers en zussen in Kenia helpen. Er zijn twee manieren om concreet bij te dragen. 

1. Familiegift voor je sponsorkind

  Ieder gezin in het Noorden van Kenia is getroffen door de gevolgen van de overstromingen. Veel mensen hebben op dit moment geen inkomen (meer) en dat betekent dat er direct tekort is aan voeding en andere levensbehoeften.

  Een manier om het gezin van je sponsorkind nu extra te ondersteunen is door het geven van een familiegift. Dat is een gift die via Compassion bij het project terecht komt en vervolgens direct en volledig ter beschikking komt van de familie van het kind dat je ondersteunt. Meestal gaat die via ‘mobile money’. Dan krijgt bijvoorbeeld de moeder het bedrag en kan zij dit gebruiken voor wat het hardste nodig is. Dat zal in veel gevallen in ieder geval voedsel zijn en daarnaast de aanschaf van matrassen, kleding en andere dingen die beschadigd zijn. De moeders weten over het algemeen het beste wat prioriteit heeft voor hun kinderen en huishouden.

  Als voorbeeld: Met een gift van € 100,- kan een gezin een aantal weken vooruit als het gaat om voedsel en andere eerste levensbehoeften (zeep, olie, etc.)

  Je kunt een familiegift voor jouw sponsorkind overmaken via je MyCompassion account

  2. Gift voor Noodfonds

   Je kunt (ook) een gift geven aan het noodfonds. Alle giften hiervan komen binnen bij Mozaiek en worden zo snel mogelijk ter beschikking gesteld aan de projecten in het Noorden van Kenia die het zwaarst getroffen zijn. Hiermee kan de kerk dan noodhulp geven aan gezinnen, huizen, infrastructuur, medische hulp en andere zaken. Doneer aan het noodfonds.

   Dank- en gebedspunten

   Laten we met elkaar in gebed om onze broers en zussen in Kenia heen staan!

   Dankpunten: God, wij danken U…

   …dat er op dit moment geen mensen zijn overleden of zwaargewond zijn in de projecten waarmee we samenwerken.

   … dat de kerken en projectcentra op dit moment niet zwaar getroffen zijn als het gaat om de gebouwen en infrastructuur.

   … dat de watertanks nu hun werk kunnen doen door de opvang van regenwater, wat voor de communities juist ook nu zo belangrijk is.

   … voor alle hulpverleners ter plekke (voorgangers, kerkleiders, Compassion medewerkers, etc.) die continue oplossingen aan het zoeken zijn.

   … de verbondenheid die er is tussen Mozaiek in Nederland en de (ondertussen) bijna 2.500 gezinnen in het Noorden van Kenia.

   Gebedspunten: God, wij bidden U…

   … dat de zware regenval en overstromingen mogen afnemen.

   … dat mensen niet ziek zullen worden door ziektes zoals malaria en cholera.

   … dat mensen voldoende mogelijkheden vinden om toch voedsel voor hun gezinnen te vinden.

   … voor vrede en kracht, rust en vertrouwen op God

   … voor wijsheid en leiderschap voor de voorgangers en leiders van kerken en projecten.